καταπολεμώ

Μεταφράσεις

καταπολεμώ

(katapole'mo)

καταπολεμάω

combat, fight, counteractcombattre (katapole'mao)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προσπαθώ να εξαφανίσω καταπολεμώ την αδικία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close