καταπονημένος

Μεταφράσεις

καταπονημένος

مَشْدود

καταπονημένος

nepřirozený

καταπονημένος

anspændt

καταπονημένος

angespannt

καταπονημένος

strained

καταπονημένος

tenso

καταπονημένος

väkinäinen

καταπονημένος

tendu

καταπονημένος

usiljen

καταπονημένος

teso

καταπονημένος

不自然な

καταπονημένος

강요된

καταπονημένος

gespannen

καταπονημένος

anstrengt

καταπονημένος

napięty

καταπονημένος

tenso

καταπονημένος

растянутый

καταπονημένος

ansträngd

καταπονημένος

ตึงเครียด

καταπονημένος

zorlama

καταπονημένος

gượng ép

καταπονημένος

紧张的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close