καταπονούμαι

Μεταφράσεις

καταπονούμαι

(katapo'nume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
κουράζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close