καταπραΰνω

Μεταφράσεις

καταπραΰνω

alleviate, ease, soothe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close