καταρραμένος

Μεταφράσεις

καταρραμένος

damned
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close