κατασκευασμένος

Μεταφράσεις

κατασκευασμένος

constructed
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close