κατασπαταλώ

Μεταφράσεις

κατασπαταλώ

squander
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close