κατασταλτικός

Μεταφράσεις

κατασταλτικός

répressif
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close