καταστατικό

Μεταφράσεις

καταστατικό

charter, statute
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close