καταστολή

Μεταφράσεις

καταστολή

repression, suppression

καταστολή

répression
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close