καταστρέφομαι

Μεταφράσεις

καταστρέφομαι

(kata'strefome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
διαλύομαι καταστρέφομαι οικονομικά
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close