καταστρεμμένος

Μεταφράσεις

καταστρεμμένος

wrecked
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close