καταστρεπτικός

(προωθήθηκε από καταστρεπτική)
Μεταφράσεις

καταστρεπτικός

(katastrepti'kos) αρσενικό

καταστρεπτική

(katastrepti'ci) θηλυκό

καταστρεπτικό

ruinigadestructeurdestructive (katastrepti'ko) ουδέτερο
επίθετο
καταστροφικός
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close