κατατάσσομαι

Μεταφράσεις

κατατάσσομαι

enlist, join (kata'tasome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
στρατεύομαι Κατατάχτηκε οικειοθελώς στο στρατό.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close