κατατάσσω

Μεταφράσεις

κατατάσσω

classerrank (kata'taso)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. βάζω κπ σε αξιολογική σειρά Τον κατέταξαν στους προχωρημένους.
2. βάζω κπ να κάνει θητεία κάπου κατατάσσω κπ στο στρατό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close