κατατεμαχισμός

Μεταφράσεις

κατατεμαχισμός

laceration
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close