καταυλισμός

Μεταφράσεις

καταυλισμός

camp, bivouac, encampmentbivouac, camptáborค่ายobózcampamentoлагерキャンプ캠프المخيمлагерьkamp (katavli'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
τόπος πρόχειρης διαμονής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close