καταφανής

Μεταφράσεις

καταφανής

conspicuous
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close