καταφατικά

Μεταφράσεις

καταφατικά

affirmatively

καταφατικά

affirmativement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close