καταφρόνια

Μεταφράσεις

καταφρόνια

contempt, scorn
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close