καταφύγιο άγριας ζωής

Μεταφράσεις

καταφύγιο άγριας ζωής

rezervace

καταφύγιο άγριας ζωής

reservat

καταφύγιο άγριας ζωής

Reservat

καταφύγιο άγριας ζωής

preserve, reserve

καταφύγιο άγριας ζωής

reserva

καταφύγιο άγριας ζωής

suojelualue

καταφύγιο άγριας ζωής

réserve

καταφύγιο άγριας ζωής

rezervat

καταφύγιο άγριας ζωής

riserva

καταφύγιο άγριας ζωής

保護区

καταφύγιο άγριας ζωής

보호구역

καταφύγιο άγριας ζωής

reservaat

καταφύγιο άγριας ζωής

reservat

καταφύγιο άγριας ζωής

rezerwat

καταφύγιο άγριας ζωής

reserva de terra, reserva natural

καταφύγιο άγριας ζωής

заповедник

καταφύγιο άγριας ζωής

reservat

καταφύγιο άγριας ζωής

เขตสงวน

καταφύγιο άγριας ζωής

koruma alanı

καταφύγιο άγριας ζωής

khu bảo tồn

καταφύγιο άγριας ζωής

自然保护区
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close