καταχαίρομαι

Μεταφράσεις

καταχαίρομαι

rejoice
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close