καταχρώμαι

Μεταφράσεις

καταχρώμαι

abuser

καταχρώμαι

abuza

καταχρώμαι

abuse, embezzle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close