καταχώρηση

Μεταφράσεις

καταχώρηση

entry, insertion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close