καταχώριση

Μεταφράσεις

καταχώριση

سِجِلّ

καταχώριση

záznam

καταχώριση

optegnelse

καταχώριση

Aufzeichnung

καταχώριση

record

καταχώριση

registro

καταχώριση

asiakirja

καταχώριση

note

καταχώριση

spis

καταχώριση

documentazione

καταχώριση

記録

καταχώριση

기록

καταχώριση

verslag

καταχώριση

journal

καταχώριση

zapis

καταχώριση

registo, registro

καταχώριση

запись

καταχώριση

rekord

καταχώριση

การบันทึก

καταχώριση

kayıt

καταχώριση

hồ sơ

καταχώριση

记录
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close