καταψύχω

Μεταφράσεις

καταψύχω

chill, freeze (kata'psixo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παγώνω καταψύχω λαχανικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close