κατεργασία

Μεταφράσεις

κατεργασία

(katerɣa'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
επεξεργασία η κατεργασία του ξύλου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close