κατεργασμένος

Μεταφράσεις

κατεργασμένος

wrought
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close