κατευθύνομαι

Μεταφράσεις

κατευθύνομαι

head (kate'fθinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
πάω προς ένα σημείο Κατευθύνθηκε προς το λιμάνι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close