κατεχόμενος

Μεταφράσεις

κατεχόμενος

occupied, possessed
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close