κατεύθυνση

Μεταφράσεις

κατεύθυνση

direction, waydirection, cheminاِتِّـجَاه, تَوْجِيهcesta, směrretning, vejRichtung, Wegdirección, caminosuuntaput, smjerdirezione, sbagliato方向, 道길, 방향richtingretning, veidroga, kierunekdireção, caminhoнаправление, путьriktning, vägทาง, ทิศทางyol, yönđường đi, phương hướng方向, כיוון方向посока (ka'tefθinsi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. διεύθυνση, προσανατολισμός παίρνω λάθος κατεύθυνση αλλάζω κατεύθυνση δρόμος διπλής κατεύθυνσης
2. τάση νέες πολιτικές κατευθύνσεις
3. γραμμή, oδηγία δίνω κατευθύνσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close