κατεύθυνση

Μεταφράσεις

κατεύθυνση

direction, waydirection, cheminاِتِّـجَاه, تَوْجِيهcesta, směrretning, vejRichtung, Wegdirección, caminosuuntaput, smjerdirezione, sbagliato方向, 道길, 방향richtingretning, veidroga, kierunekdireção, caminhoнаправление, путьriktning, vägทาง, ทิศทางyol, yönđường đi, phương hướng方向, посока方向כיוון (ka'tefθinsi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. διεύθυνση, προσανατολισμός παίρνω λάθος κατεύθυνση αλλάζω κατεύθυνση δρόμος διπλής κατεύθυνσης
2. τάση νέες πολιτικές κατευθύνσεις
3. γραμμή, oδηγία δίνω κατευθύνσεις
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close