κατηγορητικός

Μεταφράσεις

κατηγορητικός

accusatory
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close