κατηγορούμενο

Μεταφράσεις

κατηγορούμενο

predicative

κατηγορούμενο

prédicatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close