κατηγόρημα

Μεταφράσεις

κατηγόρημα

predicate

κατηγόρημα

prédicat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close