κατηφής

Μεταφράσεις

κατηφής

glum, dejected

κατηφής

abatido
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close