κατηφορικός

Μεταφράσεις

κατηφορικός

(katifori'kos)

κατηφορική

(katifori'ci)

κατηφορικό

downhill (katifori'ko)
επίθετο
που κατηφορίζει κατηφορικός δρόμος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close