κατιονικός

Μεταφράσεις

κατιονικός

cationic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close