κατιόν

Μεταφράσεις

κατιόν

cation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close