κατοικία

Μεταφράσεις

κατοικία

abode, residence, dwellinghabitationжилищеcasa (kati'cia)
ουσιαστικό θηλυκό
σπίτι πολυτελής κατοικία μόνιμη κατοικία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close