κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

Μεταφράσεις

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

سَكَنٌ تَابِع لِلحُكُومَة

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

obecní byt

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

socialt boligbyggeri

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

Sozialwohnung

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

council house, government-subsidized housing

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

alcaldía, VPO de alquiler

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

kaupungin/kunnan asuintalo

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

HLM

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

kuća u društvenom vlasništvu

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

casa popolare

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

公営住宅

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

공영 주택

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

gemeentewoning

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

kommunal bolig

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

budynek komunalny

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

habitação social, moradia pública

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

муниципальный жилой дом

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

kommunal bostad

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

บ้านของเทศบาล

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

belediyelerin yoksullara sunduğu konut

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

nhà ở do chính quyền địa phương cấp

κατοικία που έχει παραχωρηθεί από το δήμο

地方政府福利住宅
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close