κατοικούμαι

Μεταφράσεις

κατοικούμαι

(kati'kume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
είμαι κατοικημένος Το σπίτι δεν κατοικείται πια.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close