κατολίσθηση

Μεταφράσεις

κατολίσθηση

landslide

κατολίσθηση

sesuv půdy

κατολίσθηση

stemmeskred

κατολίσθηση

Erdrutsch

κατολίσθηση

desprendimiento de tierras

κατολίσθηση

maanvyörymä

κατολίσθηση

glissement de terrain

κατολίσθηση

velikom većinom

κατολίσθηση

plebiscito

κατολίσθηση

地すべり

κατολίσθηση

산사태

κατολίσθηση

aardverschuiving

κατολίσθηση

jordras

κατολίσθηση

osuwisko

κατολίσθηση

обвал

κατολίσθηση

jordskred

κατολίσθηση

ชนะแบบขาดลอย

κατολίσθηση

toprak kayması

κατολίσθηση

sự thắng phiếu lớn

κατολίσθηση

山体滑坡
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close