κατουρώ

Μεταφράσεις

κατουρώ

pisser, uriner

κατουρώ

urinieren

κατουρώ

urinate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close