κατράμι

Μεταφράσεις

κατράμι

Teer

κατράμι

pitch, tar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close