κατσάδα

Μεταφράσεις

κατσάδα

scolding, tirade
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close