κατσικάκι

Μεταφράσεις

κατσικάκι

cabrikid孩子KidKidKidKid孩子kidKidKidKid (katsi'kaci)
ουσιαστικό ουδέτερο
το μικρό της κατσίκας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close