κατωτερότητα

Μεταφράσεις

κατωτερότητα

Inferiorityinfériorité (katote'rotita)
ουσιαστικό θηλυκό
ψυχολογία μειονεξία αίσθημα σύνδρομο κατωτερότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close