κατόρθωμα

Μεταφράσεις

κατόρθωμα

feat, accomplishment, achievement, exploit (ka'torθoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
επιτυχία, κατάκτηση Νέο κατόρθωμα της ομάδας.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close