κατώτερης ποιότητας

Μεταφράσεις

κατώτερης ποιότητας

دَرَجَةٌ ثَانِيَة

κατώτερης ποιότητας

druhořadý

κατώτερης ποιότητας

andenklasses

κατώτερης ποιότητας

zweitklassig

κατώτερης ποιότητας

second-class

κατώτερης ποιότητας

de segunda

κατώτερης ποιότητας

toisen luokan

κατώτερης ποιότητας

deuxième classe

κατώτερης ποιότητας

drugorazredan

κατώτερης ποιότητας

di seconda classe

κατώτερης ποιότητας

二等の

κατώτερης ποιότητας

2류의

κατώτερης ποιότητας

tweedeklas-

κατώτερης ποιότητας

annenrangs

κατώτερης ποιότητας

drugiej klasy

κατώτερης ποιότητας

de segunda classe

κατώτερης ποιότητας

второго класса

κατώτερης ποιότητας

andra klassens

κατώτερης ποιότητας

อันดับสอง

κατώτερης ποιότητας

ikinci sınıf

κατώτερης ποιότητας

loại hai

κατώτερης ποιότητας

二等的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close