κατώτερος

Μεταφράσεις

κατώτερος

(ka'toteros) αρσενικό

κατώτερη

(ka'toteri) θηλυκό

κατώτερο

inférieurinferior, subalternvähemmänmindreפחותmenoswenigermenoأقلменьшеmindremniejmindermenosпо-малкоméně (ka'totero) ουδέτερο
επίθετο
1. που βρίσκεται σε πιο χαμηλό επίπεδο Η στάθμη των νερών είναι κατώτερη σήμερα.
2. χαμηλότερος ιεραρχικά η κατώτερη τάξη κατώτερος υπάλληλος
3. με λιγότερες ικανότητες αισθάνομαι κατώτερος από άλλους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close